Language: DutchEnglish

Weesboten

Demacq Recycling geeft weesboten een tweede leven

Recycling weesboten

Het probleem lijkt steeds groter te worden. Verlaten boten die havens, grachten en kanalen ontsieren. Vaak achtergelaten door booteigenaren die geen kopers konden vinden en zo af zijn van de hoge kosten voor een ligplaats. Demacq Recycling International gaat van start met een pilot om deze boten een nieuwe bestemming te geven.

In 2015 is door Waterrecreatie Advies BV onderzoek gedaan naar deze ‘end-of-life’-boten. Op dat moment waren er al zesduizend weesboten geteld en het onderzoek wees uit dat dit aantal de komende jaren op zou kunnen lopen tot 35 duizend. Een van de conclusies was ook dat er nog geen manier was om polyester op een nuttige en rendabele manier te hergebruiken. “Dat was toen inderdaad het geval”, vertelt CEO Cora Burger van Demacq Recycling International. “Maar sinds vorig jaar beschikt Demacq in Moerdijk over een grote verwerkingsinstallatie voor thermoharde composieten.” Deze complexe installatie verwerkt grote stukken polyester en andere composieten tot recyclaat, recyclaat dat vervolgens gebruikt wordt bij de productie van bijvoorbeeld damwandplanken of moderne meubels. En in het voorjaar van 2018 wordt in Friesland de eerste brug opgeleverd gemaakt met recyclaat

Samenwerken bij aanpak weesboten

Naar aanleiding van deze ontwikkeling is Demacq samen met MVO Nederland in overleg gegaan met de provincie Zeeland en HISWA. Bekeken is of de verwerkingsinstallatie ingezet kan worden om het probleem van de weesboten aan te pakken. Het resultaat daarvan is dat Demacq samen met metaalverwerker Van Dalen Moerdijk BV binnenkort van start gaat met een pilot.
“Het verwerkingsproces van onze installatie hebben we goed in de vingers, dat is geen onderwerp van deze pilot. Waar het wel om gaat is dat we willen kijken hoe we onze kennis en kunde in kunnen zetten, om tot een bruikbare oplossing voor deze boten te komen.
”Jachthavens, gemeentes en booteigenaren kunnen een aanvraag doen om een of meer weesboten op te ruimen. Omdat geen twee boten hetzelfde zijn, zal Demacq ter plekke een inspectie uitvoeren. “Naar aanleiding van wat wij aantreffen, brengen we een advies uit over de mogelijkheden en stellen we een offerte op. Als dat akkoord is, halen we de boten op en zorgen we voor een duurzame herbestemming. Havenbeheerders en booteigenaren hebben er geen omkijken meer naar.”

De aangemelde boten die in een hele slechte staat zijn en geen enkele waarde meer hebben, worden afgevoerd naar Moerdijk. De installatie van Van Dalen scheidt de verschillende materialen in aparte afvalstromen van staal, polyester, hout, roestvrijstaal en stof. Van Dalen verwerkt het staal en voert het hout en de zeilen af naar speciale verwerkingsbedrijven. Het polyester gaat naar Demacq die het vervolgens versnippert. “Dit verwerkingsproces is een beproefde methode. Nieuw is dat we het nu voor het eerst gaan toepassen op boten, waardoor die voor het eerst volledig gerecycled kunnen worden. Dat is uniek voor Nederland”, vervolgt Burger.

Opknappen is ook een optie

Een andere categorie zijn de boten die te oud zijn om te varen, maar nog wel over bruikbare onderdelen beschikken. Voor die boten kan het een goed idee zijn om de bruikbare onderdelen van een aantal bootjes samen te voegen tot een verkoopbare boot, denkt Burger. “Wij adviseren daarover, selecteren geschikte boten en we organiseren samen met de regio projecten om bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op deze manier werkervaring in de scheepsbouw op te laten doen. Dat kan bij een lokale jachtwerf, maar ook op ons terrein in Moerdijk. We maken dan natuurlijk ook afspraken over hoe we de resterende onderdelen afvoeren.” De laatste categorie zijn de boten die nog relatief goed zijn en na een beperkte opknapbeurt verkocht kunnen worden. “Ook dat gaan we binnen de pilot organiseren: zowel de inkoop en de opknapbeurt als de verkoop.”

”Zodra de pilot op streek is en we de eerste tientallen weesboten verwerkt hebben, kunnen we de kosten goed inschatten en een verwachte restwaarde benoemen. Ook biedt de pilot ons als recyclebedrijf de kans om de samenwerking met de regio en de watersportondernemers vorm te geven.”

Werkwijze

Werkwijze van Demacq Recycling uitgelegd, bekijk de video:

Vragen?

Heeft u vragen met betrekking tot uw afvalstroom en de mogelijkheden hiervoor?

Neem vrijblijvend contact op met Hans Kelderman. Bel +31(0)6 13563797 of stuur ons een bericht:

Call Now Button