Language: DutchEnglish

Wie zijn wij?

Alla swets en Cora Burger, founders Demacq Recycling International

Alla Swets en Cora Burger komen uit twee zeer verschillende werelden. Alla is jarenlang werkzaam in de maritieme wereld en Cora was jarenlang actief in de metaal en sloopwereld.
Beiden hadden door dat er een groot probleem aan het ontstaan was, namelijk de milieuonvriendelijke manier waarop met thermohardende composieten (waaronder windmolenwieken, boten, silo’s, productieafval etc.) werd omgegaan, namelijk storten!

Opslaan en proberen weg laten rotten is geen optie aangezien het afval minimaal 500 jaar blijft bestaan.
Na onderzoek door ons bleek recycling en nuttig toepasbaar maken van recyclaat heel goed mogelijk.

Cora Burger

CEO | Founder

Alla Swets

CEO | Founder

Hans Kelderman

Technical director

Kor Kooistra

Coldwater- cutting specialist

Demacq Recycling International

Onderzoek naar de haalbaarheid om thermohardend composiet te gaan recyclen op een manier waarbij het recyclaat hergebruikt zou kunnen worden.

Onder de naam Demacq Recycling International BV zijn wij begonnen met het onderzoeken naar de haalbaarheid om thermohardend composiet te gaan recyclen op een manier waarbij het recyclaat hergebruikt zou kunnen worden.

Het onderzoek wees uit dat er grote vraag is naar een milieuvriendelijke oplossing voor dit materiaal. Daarnaast bleek er een groot aanbod te zijn van thermohardende composieten afval dat gerecycled dient te worden. De komende jaren blijft het aanbod stijgen aangezien de levensduur van een groot aantal windmolenwieken (20 jaar), boten (50 jaar) en silo’s(30 jaar) op zijn einde loopt en vervangen zullen gaan worden voor nieuwe. De berg met thermohardende composieten afval blijft dan ook groeien en ons (de wereld) voor een enorme uitdaging plaatsen.

Met Demacq Recycling International hebben wij een manier gevonden om de afvalberg op een duurzame manier af te breken en het recyclaat ervan een nieuwe bestemming te geven, bijvoorbeeld door het te gebruiken in planken die dienst doen als oeverbeschoeiing. Bijkomend voordeel is dat het recyclaat de sterkte van de plank laat toenemen en de verwachting is dat het product nog langer mee gaat ook. Op deze manier draagt Demacq bij aan een circulaire en duurzame wereld. Een wereld die we graag door zouden willen geven aan volgende generaties.

Steun ons bij het streven de wereld een stukje groener te maken!