Wij zamelen diverse typen composieten in voor het recyclen van de materialen.

Wij verzamelen uitgeharde thermohardende composieten in voor recycling als productieafval en end-of-life/end-of-use producten.
Voorbeelden daarvan zijn:

 Windmolenwieken                                                                                                                                         Bruggen & sluisdeuren
 Boten
 Veevoersilo’s en vaten
 Tanks (drinkwatertanks, vuilwatertanks, brandstoftanks en opslagtanks)
 Pijpleidingen & profielen
 Voertuigonderdelen
 Bouwproducten
 Sportartikelen

Door grootschalige recycling kunnen onze klanten beschikken over een constante kwaliteit van het recyclaat en een constante beschikbaarheid.

Ingezameld Composiet Productie afval

Heeft u interesse in het toepassen van ons recyclaat in uw product?  Neem dan contact met ons op voor verdere informatie en /of een gratis proefmonster.

Bekijk onze andere stappen voor het inzamelen, verwerken en hergebruiken (recyclen) van composiet op onze homepagina